منوی دسته بندی

استخدام حسابدار

شرح وظایف:

1-تراز سود و زیان

2-بستن حسابهای روزانه

3-پیگیری واریزی های ریالی با مشتریان

4-بایگانی

5-محاسبه ساعات حقوق های کارمندان و اضافه کار

6-محاسبه و بروزرسانی حساب ارزی کارگزاری و اشخاص